Velkommen til PolyNorge

Her finner du informasjon om relasjonsidentitet og relasjonsmagfold, nyheter om poly nasjonalt og internasjonalt, polypositive blogg poster og et polypositivt forum.

Forum er forbeholdt medlemmer og det koster 150,- for ett års medlemsskap.

PolyNorge er en ung organisasjon som har  vokst frem på skuldrene til et modent nettverk som har vært aktivt de siste 10 årene. Etter stiftelsen 16. september 2016 har PolyNorge allerede etablert seg som en samfunnsdebatan og har vært aktivt synlig i både bredt og smalt media.

PolyNorges formålsparagraf: PolyNorge ønsker et samfunn der forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold.PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd.Vi mener at alle samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal sidestilles.

Anaïs Nin:

“I reserve the right to love many different people at once, and to change my prince often.”

James W. Bodden:

“She knew every single one of us. Gave us the chance to share in her bed. We all took comfort that she was here and we were not alone. The princess had nothing but love to give.”

Eve Rickert:

“Practicing security means continually turning towards the best version of yourself.”

Serena Anderlini-D'Onofrio:

“A world where it is safe to love is a world where it is safe to live”

Polyamory and emotional literacy

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Polyamory, emotional literacy and the benefits they can bring to society. Having multiple romantic and sexual relationships at the same time with all partners full knowledge and consent. Build your emotional literacy and your ability to deal with it.

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Siste artikler

©2017 PolyNorge

Søk