Brukeravtale PolyNorge

Created: Tuesday, 10 November 2009 Last Updated: Sunday, 10 March 2013 Written by Polyamori

Brukeravtale – PolyNorge

20. November 2009


1 – Profiler

Du er ansvarlig for alt som publiseres eller formidles fra din profil. Overlat derfor ikke passord og brukernavn til andre.

Medlemskapet i PolyNorge er personlig. Organisasjoner, arrangementer, utesteder, journalister og forskere m. fl. kan ikke opprette profiler i PolyNorge uten PolyNorges samtykke. Hver profil er unik og kan ikke deles på flere personer.

Profiler kan slettes når de har vært inaktive i 6 måneder.

Den nedre aldersgrensen i PolyNorge er 16 år.


2 – Personvern

PolyNorge kan ikke ta ansvar for at personopplysninger som legges åpent i PolyNorge er riktige. Det er derfor ikke tillatt å oppgi navn, adresse, epost-adresser, telefonnumre eller andre personopplysninger i profiler, i diskusjonstråder i Forum, eller i Chat.

Legg ikke ut bilder i profiler og lignende som viser en person som ikke er profilinnehaveren, med mindre du har den andres samtykke.

Medlemmet forplikter seg til ikke å formidle informasjon som kan føre til at andre medlemmer identifiseres.

Det aksepteres ikke at opplysninger som gis i PolyNorges private rom (private beskjeder (PM) og private chat-rom) bringes videre i PolyNorges åpne rom uten den andre parts samtykke.

PolyNorge.no er opptatt av å bevare brukernes rett til privatliv, anonymitet og sikkerhet.

Alle opplysninger du gir om deg selv blir behandlet konfidensielt av PolyNorge.no. All data lagres på en sikker og fortrolig måte. PolyNorge.no samler inn IP-adresser på alle registrerte medlemmer som logger inn. Dette gjøres for å unngå misbruk av tjenesten. Personopplysninger blir kun gitt politi/påtalemakt etter skriftlig henvendelse og en konkret vurdering av den enkelte situasjon. PolyNorge.no sletter alltid tekst som kan identifisere personer som ikke selv har aktivt valgt dette.


3 - Moderering av PolyNorge

Medlemmer som deltar i diskusjoner i PolyNorge Forum skal respektere intensjonene til den som starter diskusjonstråden. Siden det ikke finnes ordstyrere i diskusjonstrådene, pålegges deltakerne selv å ta ansvar for at regler for god diskusjonsskikk overholdes.

PolyNorges nettsider modereres, men ikke kontinuerlig. Det er lagt opp til at medlemmer som ønsker å verne om miljøet i PolyNorge, rapporterer til PolyNorges redaksjon når de opplever avtalebrudd.

PolyNorges redaksjon kan uten varsel endre innhold som ligger åpent i profilene - for eksempel fjerne innhold i profiltekstene, slette bilder, blogginnlegg, ytringer i chat, diskusjonstråder og diskusjonsinnlegg - som bryter med forutsetningene i denne brukeravtalen.

Private beskjeder (PM) som medlemmer sender til hverandre, er ikke tilgjengelige for PolyNorges moderatorer. Medlemmer som blir lurt av for eksempel falske profiler eller trakassert av andre medlemmer, har anledning til å rapportere PM til redaksjonen.

Det er ikke tillatt å markedsføre tjenester og produkter, eller benytte PolyNorge for masseutsendelser, enten de er av kommersiell eller privat art.

Ved håndheving av reglene for PolyNorge vil det være behov for å utvise skjønn. Medlemmene aksepterer at PolyNorges redaksjon kan utvise slikt skjønn på vegne av fellesskapet.

Medlemmer som bryter denne brukeravtalen kan få sine profiler blokkert uten varsel. Eventuell varsel om blokkering sendes medlemmets epost-adresse. PolyNorge tar ikke ansvar for medlemmenes tap av data ved sletting eller blokkering.

Det aksepteres ikke at moderatoravgjørelser diskuteres i PolyNorge Forum eller PolyNorge Chat. Medlemmer som er uenige i avgjørelser kan anke disse til PolyNorges redaksjon.

Truende og sjikanerende atferd og angrep mot enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer aksepteres ikke og kan medføre bortvisning.

Brudd på copyright-bestemmelsene kan medføre økonomisk ansvar.

4 PolyNorges ansvar

PolyNorge er uten ansvar for informasjon som registreres, mottas, lagres, sendes ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig på PolyNorges nettsted utover det som følger av ufravikelig norsk lov.

PolyNorge tar ikke ansvar for innhold på nettsteder som PolyNorge eller PolyNorges medlemmer lenker til eller informerer om.

PolyNorge er uten ansvar for medlemmets anvendelse av nettstedet eller for direkte eller indirekte konsekvenser av medlemmets anvendelse av nettstedet.

PolyNorge kan ikke stilles til ansvar for hendelser, situasjoner eller økonomisk tap som skyldes møter eller liknende mellom brukere i det virkelige liv.

PolyNorge er uten ansvar for uautorisert tilgang til og misbruk av nettstedet eller tap av data så lenge PolyNorges nettsted har et sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med alminnelig anerkjente krav i bransjen.

PolyNorge påtar seg ikke ansvar for tap og/eller ødeleggelser av data og/eller forstyrrelser av informasjonsflyt, forårsaket ved tredjemanns handlinger eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

5 – Brukeravtalen

PolyNorge forbeholder seg retten til å foreta endringer i denne brukeravtalen. Nye oppdateringer varsles på forsiden av PolyNorge.

 

 

 

 

 

Hits: 6138