Aktuelt

Per, du lyver!

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Foto: FrPMedia

“Flerkoneri er fullstendig uakseptabelt og har ingen plass i vårt samfunn”
Igjen tar en, denne gangen konstituert, innvandrings- og integreringsminister munnen veldig full ang hva som burde være lov og ikke i Norge.

Uttalelser kun basert på uinformert fremmedfrykt, uten kunnskap om hva som faktisk rører seg i det norske samfunn.  Som sin forgjenger med uttalelsen “I Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt” så er også Per ute å forteller skrøner som sin navnebror Peer om bukkeritt. Det er ikke alle i det norske samfunnet som spiser svin, noen er vegetarianer. Det er ikke alle som drikker alkohol, noe er avholds. Det er ikke alle som viser fjeset sitt, noen har helskjegg. Og det er ikke alle som er glad i bare en, noen er polyamorøs.

La meg informere deg litt om sosial kontroll Per. Alle er ikke monogam, noen av oss er poly. Det finnes flere etnisk norske, kristne og polyamorøse mennesker i norge som ønsker flergifte ut fra kjærlighet. Forskning viser at 1 av 5 har levd, eller har et ønske om å kunne leve i, en eller annen form for polyrelasjon. Poly- her i motsetning til monogam. Denne forskningen er ikke norsk så hvordan tallene ser ut for det norske samfunnet spesifikt er det ingen som vet. Dessverre for din del Per er ikke dette tall fra muslimske nasjoner. Der er tall fra USA. Det er ingen større forskning på feltet i Norge. Mindre norske undersøkelser finnes det et par av. Disse viser at polyamorøse mennesker ikke våger å være åpen om sin relasjonsidentitet på grunn av (Tata! her kommer buzz ordet) negativ sosial kontroll. Vi som gruppe i det norske samfunnet, uavhengig av farge, legning, alder, kjønnsuttrykk og bosted i Norge, opplever at vi ikke har frihet til å bestemme over eget liv. Relasjonsidentitet som bryter med det tosomme monogame glansbildet kan man ikke engang snakket åpent om. Noen av oss som identifiserer oss som poly opplever at familie prøver å presse oss til å ta valg som “passer inn”. Men det er vel ikke så farlig det i et mono-normativt samfunn? Å bli presset kan vel ikke være negativt når det presset handler om at alle må være akkurat som deg.

Du Per driver med negativ sosial kontroll. Du gjør det ennå vanskeligere for polyamorøse å få lov til å bestemme over eget liv. Flergifte basert på kjærlighet, respekt og likeverd er ikke det samme som religiøs gudegitt rett til flere koner. Polyamori handler om kjærlighet og omsorg Per, ikke undertrykking og tvang. Polyamorøs kan du være uavhengig av religion, kultur eller farge. Det er mange i Norge som ønsker et samfunn der det er tilgjengelig mer informasjon om relasjonsidentitet. Et samfunn der støtteapparat har kompetanse for å unngå at mennesker skal føle seg tvunget til å skjule sin kjærlighet og relasjonsidentitet. Hvor er ønskene om den kompetansen? Hvor er insentivene for å redusere negativ sosial kontroll som utøves mot oss?

Tags:

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2022 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging