Om oss

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Våre mål

Vi mener at uten å kjenne alternativene, så er det frie valg ikke mer enn en illusjon. Det er svært lite informasjon tilgjengelig i samfunnet om alternativ til monogam tosom kjærlighet. Vår rolle som organisasjon er delt i fire like viktige deler.

Sosial arena - Vi skal gi medlemmene våre en trygg arena for samtale og utvikling
Talerør - Vi skal være imøtekommende overfor presse, akademia og andre interessenter
Folkeopplysning - Vi skal jobbe for å øke kunnskapsnivå i samfunnet om relasjonsidentitet
Politisk aktivist - Vi skal sette relasjonsmangfold på dagsorden og kreve å bli hørt.

Vårt verdigrunnlag

Som organisasjon ønsker vi å være åpne og tilgjengelig. Vårt arbeid skal til enhver tid være forankret i vårt verdigrunnlag og gjenspeile vårt ønske om et varmere og mer inkluderende samfunn. Verdidokumentet finner du her: Verdigrunnlag

bli-medlem.jpg

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2019 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging