Hva er Poly?

Poly er et paraplybegrep som dekker etisk ikke-monogame relasjoner. Å være poly vil si å ikke ønske å leve i lukkede tosomme relasjoner. Heller enn å definere gruppen ut fra hva man ikke er så gir definisjon som poly en positiv identitesmarkør. Det føles mer rett å være kvinne enn å være ikke-mann.

Vi mennesker består vi av mange små personlighets biter som til sammen blir til en unik helhet. Som mosaikk biter spiller de sammen og utfyller hverandre. Vi er i stadig endring og utvikling. Gjennom vårt møte med mennesker og samfunn i oppvekst og voksenliv finner vi vår identitet. Noen opplever at en del av deres identitet og følelsesspekter ikke blir gjenspeilet i samfunnet. Om ens ønsker og behov i relasjoner faller utenfor den mononormative tosomheten, så finnes det i dag få steder å finne kunnskap.

19549656_1608227305863245_368934957_o.png

Fra wikipedia:

Polyamori (engelsk polyamory) betegner det å ha flere kjærlighetsforhold samtidig, som alle involverte kjenner og aksepterer. Det åpnes for flere samtidige, intime og tillitsfulle kjærlighetsforhold, som normalt inkluderer sex, men ikke nødvendigvis.

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2018 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging